Çöp Toplama Araçları


Çöp Toplama Araçları Nedir?

Çöp Toplama Araçları, çöpün içindeki geri kazanılabilir maddeleri ayrı toplamak ve değerlendirmek ile ekonomiye hammadde olarak kazandırmanın yanı sıra, bu atıkların çöp depolama yerlerinde işgal edecekleri yerlerden tasarruf yapmış oluruz. Ayrıca da bu atıkların ve çöplerin çevreyi kirletme potansiyelini ortadan kaldırmış oluruz.

Aslında çok çeşitli maddelerden oluşan çöpün bertarafı her geçen gün büyük sorun olmaktadır. Özellikle de kolay ayrışabilen yaş çöpler çöp konteynerine, çöp bidonuna atıldığından itibaren ayrışmaya ve koku yaymaya başlamaktadır. Bu nedenle günlük yaşam alışkanlıklarımızda olabildiğince az çöp oluşturmak ve kaynağında da ayrı biriktirmek zorundayız. Doğrudan değerlendirilebilenlerin dışındaki bertarafı zorunlu olan çöplerin de çevreye zarar vermeyecek şekilde işlem görmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde kullanılan birçok kağıt ürün hurda kağıtlardan geri kazanılmaktadır. Sadece geri kazanım yapılan “KAĞIT”ın doğaya ve ekonomiye döngüsü kapsamında; enerji kazanımında 5-6 kat ve su kirliliği kazanımında da 20-25 kat fayda sağlamaktadır.

KATEGORİLER