Atık Toplama Araçları


Atık Toplama Araçları Nedir?

Atık Toplama Araçları, Çöpün içindeki geri kazanılabilir maddeleri ayrı toplamak ve değerlendirmek ile ekonomiye hammadde olarak kazandırmanın yanı sıra, bu atıkların çöp depolama yerlerinde işgal edecekleri yerlerden tasarruf yapmış oluruz. Ayrıca da bu atıkların ve çöplerin çevreyi kirletme potansiyelini ortadan kaldırmış oluruz.

Aslında çok çeşitli maddelerden oluşan çöpün bertarafı her geçen gün büyük sorun olmaktadır. Özellikle de kolay ayrışabilen yaş çöpler çöp konteynerine, çöp bidonuna atıldığından itibaren ayrışmaya ve koku yaymaya başlamaktadır. Bu nedenle günlük yaşam alışkanlıklarımızda olabildiğince az çöp oluşturmak ve kaynağında da ayrı biriktirmek zorundayız. Doğrudan değerlendirilebilenlerin dışındaki bertarafı zorunlu olan çöplerin de çevreye zarar vermeyecek şekilde işlem görmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde kullanılan birçok kağıt ürün hurda kağıtlardan geri kazanılmaktadır. Sadece geri kazanım yapılan “KAĞIT”ın doğaya ve ekonomiye döngüsü kapsamında; enerji kazanımında 5-6 kat ve su kirliliği kazanımında da 20-25 kat fayda sağlamaktadır.

Çift Bölmeli Hidrolik Sıkıştırmalı Atık Toplama Kasası (ECOTWiN)

Bağımsız çalışan çift bölmeli hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası; evsel ve ambalaj atıklarının tek bir araç ile ayrı ayrı toplanıp , aynı araçta bulunan evsel ve ambalaj atık bölümlerine ayrı ayrı depolanmasını ve bu depolanan atıkların , evsel atık için çöp transfer , ambalaj atık için geri dönüşüm tesislerine taşınmasını sağlar .

Geri dönüşüm Çöp Kasası, iki ayrı gövde, iki ayrı hazne, iki ayrı sıkıştırma küreği, iki ayrı boşaltma küreği ve iki ayrı konteyner kaldırma tertibatından oluşmaktadır. Sistemler birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Çöp kasaları TS-EN 1501-1 ve CE standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Çöp kamyonu en az 18 ton kapasiteli kamyona ihtiyaç duyarken, çöp kasası gövdesi %40, %60 oranında bölünebilmektedir. İsteğe bağlı olan 400lt, 800lt metal ve plastik konteyner kaldırma tertibatı monte edilebilmektedir. Küçük hacim olan kısımda ise 120lt ve 240lt plastik konteyner kaldırma tertibatı seçilebilmektedir.

Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Atık Toplama Ekipmanı

HSÇK (Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası), araç üzerine bağlanmış bir gövde, arkada yükleme haznesine sahip ve çöp sıkıştırma mekanizmasının bulunduğu bir Arka Kapak, sıkıştırma esnasında çöpe basınç uygulayan bir sıkıştırma-boşaltma perdesi ile araçtan güç alan hidrolik donanım ve kumanda donanımından oluşur. HSÇK, üzerine monte edildiği aracın HSÇK’nın tüm fonksiyonları ve yük dağılımı, üzerine monte edilen aracın teknik özelliklerine göre özel olarak düzenlenir. Ekipmanın imalatı seri üretim prensiplerine göre; yasal yönetmeliklere uygun olarak, gerçekleştirilir.

Yandan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Atık Toplama Araçları

Bu ekipman  araç üzerine bağlanmış bir gövde, yanda yükleme mekanizmasına sahip ve çöp sıkıştırma işlemi esnasında çöpü presleyen bir sıkıştırma-boşaltma perdesi ile araçtan güç alan hidrolik donanım ve kumanda donanımından oluşacaktır. Gövde önünde taban altında oluşturulan havuz sayesinde pis su tahliye çıkışı yapılabilmektedir. Arka kapak, gövdeye arka üstten menteşeyle bağlanmış ve hidrolik silindirlerle yukarı doğru açılacak şekilde tasarlanmıştır. Arka kapak kapatıldığında kilit sistemi otomatik olarak devreye girip kapağı kilitlemektedir. Ekipman üzerinde sıkıştırma ve boşaltma amaçlı kullanılan bir perde mevcuttur. Yükleme esnasında ön park konumunda bulunan perde, verilen komutla arkaya doğru sıkıştırma işlemi yapıp tekrar park pozisyonuna gelmektedir.

KATEGORİLER