Konteyner Yıkama Araçları


Konteyner Yıkama Ekipmanı Nedir?

Konteynır yıkama ekipmanları da ülkemizde ve tüm dünyada çöp konteynırlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinde kullanılır. Temizlenip dezenfekte edilmeyen konteynırlar kontamine olup halk sağlığını tehdit eder. Bu sebeple temizlik hizmeti sağlayan kamu kurumları ve özel kuruluşlar belirli periyotlarda konteynırları yıkarlar. Yer altı ve yer üstü konteynırları için ayrı tipte yıkama ekipmanları kullanılmaktadır. Türkiye ve dünya genelinde çoğunlukla yer üstü konteynır sistemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda Efe Endüstri belediye hizmet ekipmanları ürettiği için modern çağın gerektirdiği gibi görselliği son derece iyi olan, enerjiyi ve kaynakları verimli kullanan ve kullanıcı dostu olan bir yer üstü konteynır yıkama ekipmanı geliştirmek istemektedir. Bu ekipman bir arka hazneye sahip olup, bunun üzerinde sızdırmaz bir kapak olacaktır. Kapağın açılmasıyla konteynır kaldırma sistemi arka hazne dışına çıkarılıp, konteynır üzerinde konduktan sonra kaldırılacaktır. Akabinde de kapağın kapanmasıyla konteynırın içi ve dışı yıkanır. Yıkama işleminin yapıldığı hazne tamamen sızdırmaz olup, bütün işlem dışarıya kapalı olarak yapılmaktadır. Yıkama esnasında oluşan pis su da ayrı bir pompayla pis su tankına boşaltılmaktadır.

KATEGORİLER