Vizyon ve Misyon

Arüsder – Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş makinaları Üreticileri Birliği Derneği olarak vizyonumuz “Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmaktır.

Arüsder – Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş makinaları Üreticileri Birliği Derneği olarak misyonumuz “Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için sektörlerimizin her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır.