Üye Kaydı Üye Girişi
0312 440 18 43
HABER DETAYLARI
KDV Oranları

31/12/2018 TARİHLİ VE 541 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararının 4’ncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere “,8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2-(1) Bu Karar, 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

87.16

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:

8716.10

- Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar:

8716.10.92.00.00

- - Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler

8716.10.98.00.00

- - Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler

8716.20.00.00.00

- Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

 

- Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:

8716.31.00.00.00

- - Tanker römork ve yarı römorklar

8716.39

- - Diğerleri:

8716.39.10.00.00

- - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)

 

- - - Diğerleri:

 

- - - - Yeni olanlar:

8716.39.30.00.00

- - - - - Yarı römorklar

8716.39.50.00.00

- - - - - Diğerleri

8716.39.80.00.00

- - - - Kullanılmış olanlar

8716.40.00.00.00

- Diğer römorklar ve yarı römorklar

8716.80

- Diğer taşıtlar:

8716.80.00.10.00

- - Hayvanla çekilen arabalar

 

- - Diğerleri

8716.80.00.90.11

- - - Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar

8716.80.00.90.12

- - - Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları

8716.80.00.90.18

- - - Diğerleri

8716.90

- Aksam ve parçalar:

8716.90.10.00.00

- - Şasiler

8716.90.30.00.00

- - Karoseriler

8716.90.50.00.00

- - Akslar

 

31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

MADDE 4- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

                 (2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

87.02

 

 

 

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

        Otobüs

        Midibüs

        Minibüs

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

         Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

         Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

         Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

Sadece elektrik motorlu olanlar

  Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

  Motor gücü 120 kW’ı geçenler

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

        Sadece elektrik motorlu olanlar

        Diğerleri

- Diğerleri

        Sadece elektrik motorlu olanlar

        Diğerleri

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]                       

Bu haber 23.1.2019 10:55:20 Tarihinde eklendi, sizden önce 268 kişi tarafından okundu.

HABERLER
UR-GE PROJEMİZ HAYIRLI OLSUN...
...
Devamı
ARUSDER ve KOÇ&KOÇ Hukuk Bürosu Birli...
...
Devamı
TL İle Sözleşme Yapma Yükümlülüklerin...
...
Devamı
KDV Oranları...
...
Devamı
BİZE ULAŞIN
Saray Mah. Saraykent Sanayi Böl. 53. Cadde No:15
Kahramankazan / ANKARA
  • +90 312 440 18 43
  • +90 312 440 18 31
  • info@arusder.org.tr
  • www.arusder.org.tr
  • İLETİŞİM FORMU